Módszer

Cégünk módszere

Főoldal Kapcsolat »

Rólunk

Módszerünk

 • oktatás számítógépen projectorral, legújabb technikai eszközökkel
 • látványos megoldások
 • tudatos mondatszerkesztés táblázatok alapján
 • logikus struktúra
 • egyszerű élethelyzetek alapján beazonosítható nyelvtani szerkezetek
 • automatikusan rögzül a helyes nyelvhasználat
 • reflexszerű mondatalkotás
 • nem "papagáj" módszer
 • egyszerű képes szituációk segítik a memorizálást
 • folyamatos sikerélmény, motiváció
 • modellezett feladatok
 • a sémák magabiztosságot adnak
 • a módszer struktúrája kockáról kockára épül fel

 • HOGYAN TANÍTUNK?

  • Óráinkon diákjaink könnyed, feszültségmentes légkörben jutnak sikerélményhez, a tanulás örömet okoz, hiszen a tanultakat rögtön alkalmazni is tudják. Oktatási anyagunk egymásra épülő részekből áll, több éven keresztül tesztelt, sikeres program.
  • A hangsúlyt a nyelvtan használatára tesszük, mert a helyesen használt szerkezetek teszik igazán érthetővé a kommunikációt. Elsődlegesen a nyelvtani tudás tökéletes megalapozása a célunk.
  • Az újrakezdőknél, haladóknál külön figyelünk a megalapozásnál kimaradt hiányosságok pótlására, javítására, a hiányzó részeket összefoglaljuk nekik.
  • Fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyenek a nyelvtani alapfogalmak jelentésével, mert ezáltal könnyebben értelmezik az órai magyarázatokat és jobban tudják a tanultakat alkalmazni. Hiszen ha valamit megértünk, azt tudjuk igazán alkalmazni. Ha a fogalmak, szavak megértésével problémái vannak a tanulónak, akkor gondolatait nem tudja eljuttatni a másik emberhez.
  • A nyelvtani szerkezeteket egyszerű, világos élethelyzetek alapján azonosítják be a tanulók, a példamondatok utáni szituációs képek gondolkodásra késztetik a tanulót, vizsgálja az összefüggéseket, összekapcsolja saját tapasztalataival. Egy szerkezet valódi megértésének a próbája az, hogy tudunk-e könnyedén mondatokat alkotni vele.
  • A tanulók a tudatos mondatszerkesztést táblázatok alapján tanulják. A táblázatok szigorú sorrendiséget tartva egymásra épülnek, egy adott sorrend és logika alapján. Ez egyféle automatizmus kialakulását segíti, a nyelvtani szerkezeteket gördülékenyen tudják alkalmazni a tanulók.
  • A sémák alkalmazása során az agyunk reflexszerűen hozzászokik az idegen nyelven való gondolkodáshoz. A sémák bevésődésével önállóan formálódnak a mondatok, az egyszerű képes szituációk segítik a memorizálást. Folyamatos a sikerélmény, lendületet ad a tanuláshoz, motiválja a tanulót, ami által együttműködőbbé válik.
  • Nagy a tanuló önállósága, nem „papagáj” módszerrel ismételteti a tananyag a megtanultakat, hanem lehetőséget ad mindig új mondatok létrehozására. Minél mélyebbre hatol a tananyagban, annál bonyolultabb mondatokat képes szerkeszteni a tanuló az egyszerű sémák összerakásával. A sémák magabiztosságot adnak a tanulónak. A tananyag logikusan épül fel, áttekinthető, a módszer struktúrája kockáról épül kockára, és lesz belőle „tudástorony”. Megmutatjuk hogyan ízlelhetik meg a tanulók az alkotás izgalmát, és hogyan lehet élvezettel tanulni.
  • Fedezzük fel együtt a tudást!


  BLENDED LEARNING

  rövid ismertető:
   A blended learninget magyarul vegyes oktatásnak vagy kombinált tanulásnak hívjuk. Ez egy olyan tanítási forma, amely a hagyományos oktatási formákat vegyíti az e-learning-gel. A blended learning segítségével tehát az olyan tananyagokat is „e-learningesíthetjük”, amelyekhez szükség van alkalmankénti tanári jelenlétre is. Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzultációk és a mentori tevékenységek. Az elektronikusan elvégezhető feladatok esetében pedig az e-learning módszereivel történő oktatásé és kommunikációé a főszerep. A blended learningben a hagyományos tanításnál sokkal rugalmasabb oktatási lehetőségek rejlenek.
   A blended learning nyelvoktatást két fő részre lehet bontani: >Az első csoportba sorolhatóak azok az elemek, melyek mindenkitől egyformán számon kérhetőek. Tipikusan ilyenek a tesztfeladatok, a szavak tanulása, a nyelvtani gyakorlatok, illetve a hallott szövegértés utáni tesztsor. Ezeket a hagyományos oktatásban általában a diáknak otthon, egyedül kell megoldania. >A második részbe tartoznak az órai munkák, melyekhez szükséges a tanári jelenlét. Ilyenkor fejlesztheti a tanuló a beszédkészségét, gyakorolhatja a társalgást.
   Az első csoportot a diákok otthon, e-learning tananyagként is elvégezhetik. Pozitívuma, hogy nem kell alkalmazkodni a tanárnak és diáknak egymás idejéhez. Nincsen időhöz kötve a tananyag elvégzése, illetve a tanár bármikor leellenőrizheti, hogy a diák hol tart a tananyagban, mennyit foglalkozott vele, mi okoz neki nehézséget. A második csoport feladatait viszont csak személyes jelenlét alkalmával lehet gyakorolni. Ezen a ponton kapcsolódik össze az e-learning a hagyományos oktatással. A beszédkészséget és a társalgást valós környezetben lehet csak gyakoroltatni, vagy megvalósítható megfelelő technikai háttérrel(pl. webkamera és mikrofon) rendelkező diákok esetén skype használatával. Viszont a személyes találkozási alkalmak jobban motiválják a diákokat, változatos a környezet és a személyes jelenlét miatt könnyebb a kapcsolattartás a tanárral. A blended learning bevezetésével bármihez bármikor könnyen hozzáférhetnek a tanulók az anyag ismétlésekor, gyakorlásakor. A szótárt és a tanári magyarázatot egy-egy kattintás helyettesíti otthon, kényelmes körülmények között. A kommunikációs anyag szigorúan követi a tanulási szintet és kapcsolódik a megtanított grammatikai elemekhez.