Módszerünk

 • egyszerű, célirányos kifejezésmódok elsajátítása
 • logikusan egymáshoz kapcsolódó anyagrészek
 • alapfogalmak magyarázata példákkal
 • tudatos mondatszerkesztés integrált táblázatok alapján
 • logikus nyelvi struktúra bemutatása
 • egyszerű élethelyzetek alapján beazonosítható nyelvtani szerkezetek
 • helyes nyelvhasználat kialakítása
 • reflexszerű mondatalkotás
 • fokozatosan gyorsuló tempó
 • egyszerű képes szituációk segítik a memorizálást
 • folyamatos sikerélmény, motiváció
 • modellezett feladatok
 • a sémák magabiztosságot adnak
 • a módszer struktúrája kockáról kockára épül fel
 • Cuborum English

  Angol nyelv

  HOGYAN TANÍTUNK?


  Angol Bolt angol oktatás minden szinten fizetés barion rendszeren