Courses

Information about course opportunities

Main Page Courses Contact Me »


Kinek ajánlott?

  • Az újrakezdőknek; akik sok mindent megértenek, de nyelvtant nem tanultak; aki iskolaszerűen nem tanulta a nyelvet; akinek van szókincse, de nehezen formál alapmondatokat; akik csak akadozva tudják kifejezni magukat.

  • Mit tanulunk?

  • egyszerű, összefüggő szövegalkotást és szövegértést
  • rövid, rutinszerű társalgási fordulatokat
  • mindennapi témák alapkifejezéseit
  • alapfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő nyelvtani anyagot
  • Jelentkezni itt lehet vagy 0670 401 3025 telefonszámon!
  • A tanfolyam 6 vagy 8 hetes, mikro csoportos 4-5 fős.
  • A helyfoglalás csak a tanfolyami díj befizetésével lehetséges.
  • angol instant tanfolyamok